Gminny Ośrodek Kultury

w Lubszy

DSC 0762Przegląd Zespołów Jasełkowych na stałe wpisany jest do kalendarza imprez kulturalnych organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury w Lubszy.

 

 

 

Jasełka to najpiękniejsza tradycja nierozerwanie połączona ze  Świętami Bożego Narodzenia. Głównymi celami przeglądu są: kultywowanie tradycji bożonarodzeniowych, prezentacja elementów tradycyjnej kultury, obyczajów, pieśni i języka polskiego, wspieranie edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży.

W dniu 19.01.2020 r. w Domu Ludowym w Lubszy odbył się Gminny Przegląd Zespołów Jasełkowych „Jasełka 2020”, którego organizatorem był Gminny Ośrodek Kultury w Lubszy. Do Przeglądu zgłosiły się trzy przedszkola i pięć szkół podstawowych z terenu Gminy Lubsza. Wszystkich zebranych powitała Pani Alicja Jakimowska Dyrektor GOK w Lubszy oraz Wójt Gminy Pan Bogusław Gąsiorowski, oddając później głos prowadzącemu Panu Janowi Sowa. Wśród licznej widowni, która nagradzała wszystkich występujących wielkimi brawami obecni byli: Wójt Gminy Lubsza Pan Bogusław Gąsiorowski, Pani Jolanta Kuziemska –Skarbnik Gminy Lubsza, ks. Dziekan Adam Czternastek, ks. Józef Meler,  Pani Krystyna Ślusarek Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Mąkoszycach, Pani Aurelia Heidel Dyrektor Przedszkola w Lubszy, nauczyciele przygotowujący zespoły do występów oraz Radni Gminy Lubsza, rodzice i dziadkowie występujących dzieci.

Poszczególne szkoły i przedszkola zaprezentowały niezwykle ciekawe i oryginalne przedstawienia jasełkowe. Były kolędy i pastorałki, przy żłóbku tańczyli pastuszkowie, przybyli Trzej Królowie, Krakowiacy, diabełki, aniołki, zwierzątka, ścierało się Niebo z Piekłem.

 Organizator za prezentacje w Gminnym Przeglądzie Jasełka 2020 postanowił przyznać wszystkim zespołom jasełkowym równorzędne nagrody pieniężne.

Dzieci w pięknych strojach po raz kolejny zostały aktorami i z wielkim zaangażowaniem odegrały swoje role.