Gminny Ośrodek Kultury

w Lubszy

IMG 6944W dniu 11 marca 2020 r. w Domu Ludowym w Lubszy  odbyła się uroczystość z okazji Dnia Sołtysa -  święto obchodzone  w celu wyrażenia uznania wszystkim sołtysom, czyli przedstawicielom lokalnych, wiejskich społeczności.

 

Wśród zaproszonych gości nie mogło zabraknąć  Pana Bogusława Gąsiorowskiego Wójta Gminy Lubsza, Pani Jolanty Kuziemskiej Skarbnik Gminy Lubsza, Pani Kariny Ciszewskiej Sekretarz Gminy Lubsza oraz Radnych Gminy Lubsza.

Wszystkich przybyłych powitał Pan Bogusław Gąsiorowski Wójt Gminy Lubsza, który pogratulował wszystkim sołtysom licznych sukcesów i działań na rzecz rozwoju swoich miejscowości i całej gminy. Podziękował także za sumiennie wykonywaną pracę, poświęcenie prywatnego czasu dla budowania wspólnoty na wsi oraz złożył życzenia zdrowia, wytrwałości w tej trudnej, społecznej pracy, satysfakcji z wykonywania codziennych obowiązków, przyjaznych relacji z mieszkańcami oraz wszelkiej pomyślności.

            Dzień Sołtysa to święto, które ma na celu okazanie wdzięczności i szacunku sołtysom za ich pracę oraz zwrócenie uwagi społeczeństwa na rolę sołtysa w polskiej wsi. Jest to niezwykle ważna funkcja społeczna. Sprawują ją osoby będące liderami wiejskiej społeczności. Osoby, które cieszą się zaufaniem, dobrze znają problemy wsi i mają w sobie dużo chęci, determinacji oraz energii, aby dążyć do ich rozwiązania. Sołtysi mają ogromy wpływ na podejmowane inicjatyw i nowych wyzwań