Gminny Ośrodek Kultury

w Lubszy

Z

Wykonanie kartki wielkanocnej – to było pierwsze zadanie dla mieszkańców Gminy Lubsza biorących udział w projekcie „Kultura u Seniora”, realizowanym przez Gminny Ośrodek Kultury w Lubszy i współfinansowanym przez Fundację PZU.

Przypomnijmy, że w przedsięwzięciu bierze udział pięćdziesięcioro Seniorów z Szydłowic, Błot, Dobrzynia, Czepielowic i Lubszy. Do czerwca br. z otrzymanych materiałów plastycznych wykonują oni określone prace. W pierwszym etapie należało przygotować kartkę wielkanocną. Zadanie tak spodobało się uczestnikom projektu, że wielu z nich wykonało nie jedną, a więcej kartek. Jak się okazało, wszystkie prace (łącznie 91) są różnorodne i bardzo piękne. Teraz, w kolejnym etapie, Seniorzy tworzą kwiaty z krepiny. Wraz z materiałami plastycznymi otrzymali również stosowną instrukcję dotyczącą wykonania prac.

Przypomnijmy, że założeniem projektu jest urozmaicenie czasu wolnego, który z racji pandemii Seniorzy spędzają w domach, a także przeciwdziałanie ich samotności i braku zajęć dodatkowych. Swoje prace Seniorzy fotografują i przesyłają do GOK-u mailem. Jeżeli któraś ze starszych osób nie korzysta z internetu, może o pomoc poprosić młodszych członków rodziny, np. wnuczęta, a przy okazji zapoznać się z funkcjonowaniem sieci internetowej. Taka współpraca Seniorów z młodymi ludźmi to również jedno z założeń przedsięwzięcia.

Projekt „Kultura u Seniora”, którego całkowita wartość wynosi 12,5 tysiąca zł, potrwa do sierpnia 2021 r. Na zakończenie każdy z uczestników otrzyma upominek. Jeżeli restrykcje związane z pandemią koronawirusa to umożliwią, przewidziane jest również uroczyste podsumowanie przedsięwzięcia podczas wspólnego spotkania uczestników projektu.