Gminny Ośrodek Kultury

w Lubszy

Termin zgłoszeń na ,,Obóz Safari" do 19 lipca 2016r. do godziny 15.00.