Archiwum starego serwisu

WYNAJEM SAL I WYPOSAŻENIA

zARZĄDZENIE NR GOK.021.2.2022 dYREKTORA gMINNEGO oŚRODKA kULTRUY W lUBSZY Z DNIA 20.01.2022 W SPRAWIE USTALENIA STAWEK ZA WYNAJEM SALI WIDOWISKOWEJ gok I ŚWIETLIC WIEJSKICH gMINY lUBSZA ORAZ WYPOŻYCZENIA ICH WYPOSAŻENIA

Załącznik nr 1  - Wniosek o wynajęcie świetlicy

ZAŁĄCZNIK NR 2 - WNIOSEK O WYPOŻYCZENIE WYPOSAŻENIA

SALA WIDOWISKOWA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W LUBSZY

Wesela:
- 700 zł + poprawiny 200 zł – dla mieszkańców Gminy Lubsza;
- 900 zł + poprawiny 300 zł – dla osób spoza Gminy Lubsza;
Przyjęcia rodzinne, komunie, zabawy, dyskoteki, spotkania integracyjne, itp.(trwające do 8 godzin):
- 300 zł + 100 zł każda następna godzina wynajmu – dla mieszkańców Gminy Lubsza;
- 500 zł + 150 zł każda następna godzina wynajmu – dla osób spoza Gminy Lubsza. 3.
Stypy, urodziny dzieci do lat 15, zebrania przedwyborcze, zajęcia o charakterze rekreacyjnym i kulturalnym, itp.:
- 30 zł/godz.
Pokazy, prelekcje, szkolenia o charakterze komercyjnym, itp.:
– 150 zł/godz.